Que é a Universidade Paralela?, que facemos e como.

A universidade paralela  A Sensu Contrario é un proxecto colectivo  fornecido pola Fundación Sen Esquencer e o Colectivo de Intervención Xuridico-Social GIX de  Asensu Contrario, mediante o cal pretendemos contribuir no análise da realidade xurídica en ámbitos de desigualdade e vulneración dos DDFF; para elo amais da intervención xurisdicional aportamos  dende un enfoque diferente respostas, formación e  autoxestión dos recursos de transformación social.

Centramos a nosa actividade formativa e de asesoramento en varios eidos específicos:

Educación Social

Accións formativa no ámbito da EDUCACIÓN SOCIAL.

ESCOLA DA RUA

A Escola Permanente do Dereito na Educación Social (Escola da Rúa) nace co obxectivo de formar ás educadoras e educadores sociais en cuestións relacionadas co ámbito xurídico e o dereito, para dar resposta ás inquietudes das colexiadas e colexiados, e ás necesidades detectadas polo propio colexio profesional.
As accións formativas da Escola de Rúa encádranse en tres bloques:

  • Formación permanente xurídica. Contén os elementos académicos básicos imprescindibles para a formación das educadoras e educadores sociais no mundo xurídico. Formación gratuíta.
  • Formación especializada xurídica. Accións deseñadas para afondar naqueles temas que teñen un marcado carácter de interese laboral para as educadoras e educadores sociais, cun marcado carácter de especialización.
  • Formación en mediación. Adaptada aos requirimentos do rexistro de persoas mediadoras no Ministerio de Xustiza.

 

A Sensu Contrario, é o colectivo xurídico que asesora ao Colexio de Educadoras e Educadores da Galiza así como presta servizos de análise ao Consello Xeral de Colexios de Educadoras e Educadores do Estado.

 

Diversidad Funcional

Acciónes formativa  jurídica en el ámbito de la DISCAPACIDAD

DIVERSIDAD FUNCIONAL

 

Grupo de Intervención Socio Comunitaria

(en castellano)